Рефераты
 

Диплом: Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Результативність роботи вузьких спеціалістів (музичних керівників, керівника студії образотворчого мистецтва, інструктора з фізичної культури, вихователя комп’ютерного класу) у одній і той самої вікової групі за певний період дає можливість співставити роботу вузьких спеціалістів.

п/п

Навчальні заняття

П. І. Б.

Педагога

Коефіцієнт результативності і рівня якості знань і навичок дошкільників
І семестр

Адміністративна

контр. робота

ІІ семестр

Адміністративна

контр. робота

Річні

оцінки

Державна

атестація

Підсумкові

оцінки

КрКяКрКяКрКяКрКяКрКяКрКяКрКя

Заняття

суспільного

циклу

1.

Заняття “Світ

навколо нас”

в комп. класі

Хоменко

Оксана

Миколаївна

Середній Кр і Кя

Заняття

естетичного

циклу

1.

Образотворче

мистецтво

Поборуєва

Валентина

Федорівна

2.Музика

Савенок

Віра

Іванівна

3.Музика

Петрович

Ірина

Леонідівна

Середній Кр і Кя

Заняття

оздоровчо-

розвиваючого

циклу

1.

Фізична

культура

Авраменко

Наталія

Володимирівна

Середній Кр і Кя

Середній Кр і Кя

Виведені середні показники Кр і Кя дають підставини адміністрації робити узагальнення і приймати управлінські рішення щодо коректив діяльності педагогічного колективу та організації навчально-виховного процесу, а також надавати вузьким спеціалістам, у разі потреби, методичну допомогу. Також можливо використання наступної моделі диференційованого підходу до оцінювання якості діяльності педагога. Сьогодні також необхідно розпочати роботу над виробленням критеріїв моделі управлінської діяльності через кваліметричну оцінку роботи педагогічних працівників, яка забезпечить отримання достовірної інформації про процес інтелектуального росту учасників навчально-виховного процесу. Дана технологія дозволяє вихователю: 1. Реально оцінювати результати своєї праці та їх місце в колективі. 2. Бачити свої резерви. 3. Мати стимул до безперервного самовдосканалення, професійного зростання. Для адміністрації вона дає можливість: 1. Здійснювати безперервну діагностику результатів роботи вихователя. 2. Удосконалювати систему стимулювання педагога у відповідності до реальних результатів. 3. Організовувати процес підвищення кваліфікації педпрацівника індивідуально та диференційовано. Під час розробки стратегії дошкільного закладу також необхідно було врахувати, що стратегія – це організуючий початок діяльності людей, який забезпечує цілісність організації та її направленість на досягнення стратегічних цілей. Аналіз практики показує, що виділяється статична і динамічна складови як в стратегії, так і в діяльності персоналу, що є об’єктом стратегії. Стратегія діє разом з методом реалізації інтегруючої і координуючої функції в сфері управління. Стратегія – це модель досягнення необхідного майбутнього, що динамічно змінюється в часі зберігає просторовє орієнтування, яка задана системої координат, базовими і індивідуальними ціностями. Стратегія реалізується в тактиці, в повсякденої діяльності через комплекс соціальних і психологічних технологій, прийоми та засоби управління персоналом, механізм управління організацією. [58, с. 64] Найбільш інерційною підсистемою управління садочком є ОСУ (організаційна система управління), яка визначає впорядковність завдань, посад, повноважень і відповідальності. Як показав стратегічний аналіз, в санаторному ДНЗ № 4 існувала “традиційна” лінійно-функціональна організаційна структура, яка не була пристосована до впровадження системи стратегічного управління та змін, з нею пов’язаних. Для реалізації забезпечуючих стратегій спочатку було прийнято рішення створити нову, стратегічну ОСУ, без якої розвиток, згідно з вищевизначеними стратегіями, практично не можливий. У загальному вигляді для впровадження змін, необхідних для ефективної діяльності “Марите”, ОСУ повинна бути децентралізована, гнучка, з універсальними ланками. При цьому принцип формування ланок базується на орієнтації виявлення та розв’язання проблем. Лінійно-функціональні підрозділи повинні доповнюватися автономними ланками, створеними "під мету”. У першу чергу було проведено порівняльний аналіз найсуттєвіших факторів, що впливають на вибір організаційної структури управління, станом на початок 2003-2004 навчального року та за тими характеристиками, що відповідають розробленій стратегії розвитку санаторного дошкільного закладу (таблиця 3.7). Таблиця 3.7 Аналіз факторів при прийнятті рішення про вибір ОСУ дошкільного навчального закладу № 4 “Марите”

Назва фактора

Характеристика фактору
Дійсний стан на початок 2003-2004 н. р.Становище, якого треба досягти
Філософія управління“Внутрішній розвиток”“Відкрита система”
Технологія управління та тип контролю“Класична” жорстко централізована технологія управління з адміністративним типом контролюСтратегічна, гнучка технологія управління зі стратегічним типом контролю

Назва фактора

Характеристика фактору

Дійсний стан на початок 2003-2004 н. р.Становище, якого треба досягти
Організаційна культураКонтрольована система Відкрита система; орієнтири організації освітньо-реабілітаційні
Оцінка ефективності діяльностіПо підсумкам навчального року: звітування, аналізування

Розробка моделі оцінки ефективності діяльності персоналу шляхом впровадження:

· оцінювання якості діяльності колективу закладу на основі кваліметричного підходу;

· показника ефективності оздоровлення дітей.

Рівень кваліфікації кадрівВисокий рівень спеціалізації, але відсутність стратегічного мисленняВисокий рівень спеціалізації з адаптуванням стратегічного мислення до умов дошкільного закладу.
Ставлення до організації керівників та співробітниківСтупінь розуміння керівником потреб та можливостей робітників брати участь у змінах средній; ступінь розуміння сутності стратегічних змін виконавцями низькийВисокі ступені розуміння як керівників, так і виконавців
Динаміка зовнішнього середовищаЗовнішнє оточення нестабільності з середнім рівнем складності (середній ступінь невизначеності)Зовнішнє оточення нестабільності з середнім рівнем складності (середній ступінь невизначеності)
Стратегія, що реалізується організацієюВідсутність чітко визначеної стратегіїСтратегія диференціації за послуговою ознакою
Ступінь різноманітності діяльностіВиробничі завдання основного персоналу мають високий рівень одноманітності та стандартизаціїТворчий характер роботи основного персоналу з високим ступенем різноманітності (стратегія “збагачення праці”)
Структура ОСУ, що використову-єтьсяСтабільна, контрольована ОСУ з орієнтацією усерединуДинамічна, гнучка ОСУ з орієнтацією назовні
Управлінський складВсі управлінські рішення приймаються завідуючої закладуСформований середній рівень управлінського персоналу, що включає спеціалістів з маркетингу, інноваційної політики та організаційного аналізу та розвитку
Після проведення порівняльного аналізу вищезазначених факторів я пропоную поєднати лінійно-функціональну та матричну структури. Розроблений проект організаційної структури санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите”, що відповідав би зазначеним в таблиці 3.7 вимогам, вказано на рис. 3.7.

Диплом: Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Рисунок 3.7

Впроваджена організаційна структура ДНЗ № 4

Обрана організаційна структура управління завдяки своєї динамічності та гнучкості дозволить досягти санаторному дошкільному навчальному закладу № 4 “Марите” швидкого стратегічного реагування, оптимізації використання ресурсів та створенні організаційних умов для більш швидкого досягнення мети. Висновок Планування – необхідна передумова успішної реалізації будь-якого ділового починання організації. Як загальна функція управління, планування є процесом підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як, коли повинно бути зроблено. Планування є інструментом, який допомагає в процесі приняття управлінських рішень. Його ціль полягає в забезпеченні нововведень та змін у достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. Головні задачі при виборі напряму розвитку організації – розробка стратегічного бачення й місії організації, установлення цілей і вибір стратегії. Вони визначають напрям компанії, її коротко і довгострокові цілі, а також ті кроки й дії, з яких починатимуться досягнення наміченого. Усе це разом складає стратегічний план. Процес стратегічного планування посідає центральне місце в системі стратегічного управління. Санаторному ДНЗ №4 необхідно використовувати стратегічне планування для того, щоб зміцнити себе, вийти з ситуацій гальмування розвитку садочка, які сформувалися зовнішнє та всередині закладу. Використання стратегічного планування під час впровадження стратегічного управління в діяльність санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” перебудовує всі сфери діяльності садочка за якого: · людський потенціал дитячого садка сприймається як основа і цінність організації; діяльність “Марите” орієнтована на задоволення запитів споживачів і замовників освіти; · забезпечується гнучка реакція на зміні зовнішньго оточення і внутрішнього середовища санаторного ДНЗ №4 “Марите”; в закладі проводяться своєчасні зміни; · ДНЗ №4 має змогу відповідати на виклик з боку зовнішнього оточення; домагатися конкурентних переваг; · забезпечується можливість успішної діяльності в довгостроковій перспективі; гарантується виконання сформульованої місії, а також поставлених цілей. Впровадження моделі стратегічного планування ДНЗ №4 «Марите» допоможе отримати нову форму дошкільного закладу – як відкритої соціальної системи, головна мета якої є всебічна реабілітація здоров`я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу. в цій моделі розкрити: з місії цілі, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища санаторного закладу, стратегія його розвитку, можливі варіанти оцінювання якості роботи персоналу на основі кваліметричного підходу. В ІІІ розділі мною була зроблена спроба скласти програму маркетинг – мікс, яка допоможе отримати необхідні фінансові резерви для розвитку садочка. Узагальнюючи, відзначу, що стратегічне планування санаторним дошкільним навчальним закладом №4 “Марите” покликане забезпечити його розвиток у майбутньому, а не тільки його функціонування. загальний висновок Сучасні вимоги, які висуває суспільство до дошкільної освіти, набувають небаченої мінливості та диналізму. Враховуючи, що дошкільний навчальний заклад є відкритою системою, можливо констатувати, що і навчально-виховний процес, як і будь-яка педагогічна система, безумовно, є відкритим, оскільки відбувається постійний обмін інформацією з навколишнім середовищем, і більше того, ефективне функціонування і розвиток такої системи визначаються ступенем її відкритості. Під час організації взаємодії навчально-виховних процесів у ДНЗ враховуються зовнішні чинним педагогічної діяльності та внутрішній особистісний потенціал персоналу щодо управління цими чинниками. Провідними зовнішніми чинниками є розроблені в дошкільному навчальному закладі стратегії розвитку взаємодії процесів; системи контролю та оцінювання взаємодії навчально-виховної діяльності вихователя і самостійної пізнавальної діяльності вихованців. Навколишні чинники, являють собою сукупність об`єктів, зміна якостей яких впливає на будь-яку систему. До навчально-виховного процесу як компонента соціальної системи сказане має пряме відношення: навколишнє середовище здійснює вирішальний вплив на дошкільну освіту, яка через цілісну систему освіти впливає на середовище. Велике значення для розвитку взаємодії освітньої системи з навколишнім середовищем має така її якість, як цілісність. основною метою взаємодії навчально-виховних процесів із середовищем є збереження певної цілісності, єдності зовнішніх і внутрішніх проявів протягом певного часу. За умови зміни соціальних стратегій, урізноманітнення їхніх якостей та збільшення кількості їх складових, зростання обсягів ресурсів, зміни процесів та відношень між ними завжди виникає необхідність у збереженні цілісності освітньої системи. В цьому розумінні, мета взаємодії є цілісною, конкретною, надситуативною, раціональною, але тільки щодо зовнішніх проявів, і неподільною на окремі елементи – щодо внутрішніх. Саме в перехідних умовах вплив ініціаторів на визначення цінності й корисності тих чи інших дій та процесів для середовища є детермінатним, оскільки “загальноприйняті” правила та норми розвитку організації не сформовані й не виявлені. Для забезпечення успіху дошкільного навчального закладу необхідно вивчити зовнішні умови, осягнути їх суть і взаємозв`язки, з`ясувати їх реальний та потенційний вплив на організацію, після цього прогнозувати, контролювати важливі для функціонування ДНЗ сприятливі умови що складаються в навколишньому середовищі, й керувати ними. Умови можуть бути використані й для того, щоб мінімізувати наслідки несприятливих зовнішніх ситуацій. Контроль у даному контексті розуміється як реальна можливість, передусім, активно і обгрунтовано впливати, управляти, окресювати результат і уникати небажаних станів та ефектів. якщо середовище може бути керованим, воно не потребує передбачень. Здатність оперувати необхідними засобами, по суті, є здатністю від початку не спрямовувати систему, наприклад, знань, на досягнення результату, що задовольнив би вихідну потребу. Зіставлення бажаної та об`єктивної позиції дошкільного закладу в середовищі із суб`єктивно визначеним самого організацією положенням свідчить про певну неузгодженість. Остання стимулює потребу в зміні середовище та себе або у пристосуванні. У результаті виникає система “суб`єкт – навколиній світ”. На її основі формується концепція середовища – індивідуальне бачення керівником та закладом у цілому умов, потенційно сприятливих для взаємодії дошкільної освіти і середовища, та умов, про які можна просто знати, але які не сприяють розвитку такої взаємодії. Але за умови здійснення в нашій країні соціально-політичних перетворень, економічних реформ дії дошкільного навчального закладу та його керівника не можуть зводитися до простого реагування на зміни, що відбуваються в усіх соціальних сферах. Багато вимог до ДНЗ з боку соціуму виникають несподівано, спонтанно і потребують миттєвої реакції суб`правління. Це спонукає останніх самостійно визначати стратегічні дії в рамках садочка, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів і замовників освіти. Орієнтація дошкільного навчального закладу на зовнішнє середовище, її спрямування на забезпечення розвитку соціуму мають бути покладені в основу стратегічного управління. Так управління сприяє розв`язанню проблем довгострокового характеру, досягненню основних цілей організації, забезпечує ДНЗ можливість урахування й передбачення змін і використання з часом переваг взаємодії з соціумом. Світова практика свідчить, що переважна більшість організацій, які досягли значних успіхів і високих результатів у своїй діяльності, завдячують цим саме впровадженню системи стратегічного управління. Воно дає змогу підвищити довгострокову ефективність функціонування. Процес стратегічного планування є першою і головною функцією стратегічного менеджменту і розглядається як вид діяльності. Планування відбувається з урахуванням оточення. на цій основі спочатку формується генеральна мета організації, що стосується довгострокової перспективи розвитку останньої. На основі місії визначаються стратегічні цілі, цінності, культура й напрями діяльності організації. Місія та стратегічні цілі дають змогу розробити стратегічний план. Стратегічні цілі та план є основним видом структурованої інформації для розробки тактичних цілей. Вони, відповідно, дають змогу розробити тактичні плани, на базі яких формуються й досягаються оперативні цілі. З рештою, всі види цілей і планів можна використати як дані для майбутноьї діяльності на всіх рівнях управління. Таким чином, стратегічне планування являє собою процес розробки місії, стратегічних цілей, оформлення як системи досить формалізованих планів, корекції та перегляду системи заходів щодо їх виконання на основі систематичного контролю за змінами, які відбуваються ззовні та всередині організації. Під час виконання магістерської роботи мною була зроблена спроба розробки моделі стратегічного планування діяльності санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите” міста Славутич, яка допоможе повисити ефективність діяльності закладу в умовах актуалізації питання оздоровлення і реабілітації здоров`я. На протязі 15 років існування ДНЗ №4 одним з основних завдань над яким працює педагогічний і медичний персонал – це здоров`я дітей, їх фізичний розвиток. тому в моделі стратегічного планування діяльності “Марите” має відображення навчально-виховний та реабілітаційний процес, які відбуваються на сьогодні і майбутні шляхи підвищення ефективності надання як освітніх так і медичних послуг. Мета моделі стратегічного планування ДНЗ №4 полягає у чіткому визначенні порядку дій, що забезпечують ефективне функціонування і розвиток конкурентноспроможного дошкільного закладу “Марите” у довгостроковій перспективі. При впроваджені запропонованої моделі санаторний дошкільний навчальний заклад №4 “Марите” може стати стратегічно орієнтованої організацією – в якій персонал має сформоване стратегічне мислення; в ньому розробляється і запроваджується інтегрована система стратегічних планів, поточна діяльність підпорядкована досягненню стратегічних цілей. Під час використання розробленої моделі, “Марите” отримує значні переваги ніж його конкуренти (інші дошкільні навчальні заклади міста): 1. Зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, які відбуваються, а також впливу факторів “невизначеності майбутнього”. 2. Можливість ДНЗ №4 враховувати об`єктивні зовнішні та внутрішні фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів: сформувати відповідні інформаційні банки. 3. Можливість створити необхідну базу для прийняття стратегічних і тактичних рішень. 4. Можливість полегшити роботу щодо забезпечення довго та короткострокової ефективності й прибутковості. 5. Можливість зробити “Марите” більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, які конкретизовані у вигляді планових завдань. 6. Можливість запровадження системи оцінки якості діяльності персоналу на основі кваліметричного підходу. 7. Забезпечення динамічності змін шляхом прискорення практичних дій щодо реалізації моделі стратегічного планування на основі відповідної системи регулювання, контролю та аналізу. 8. Створення системи зовнішніх зв`язків, які дають можливість реагувати на зміни й досягати поставлених перед санаторним дошкільним навчальним закладом №4 “Марите” цілей. 9. Можливість побудувати обгрунтовану послідовність дій щодо формування та впровадження системи стратегічного управління. Таким чином, впровадження моделі стратегічного планування діяльності ДНЗ №4, яке висвітлює його осонвні етапи: визначення місії; формулювання й коригування цілей; аналіз і оцінювання зовнішнього середовища, дослідження сильних і слабких сторін діяльності закладу; аналіз стратегічних альтернатив та інше, допоможе стати лідером в наданні освітньо-виховних, лікувально- реабілітаційних послуг споживачам та розраховувати на більш ефективне використання потенціалу закладу з метою отримання найбільшого корисного ефекту від своєї діяльності. ЛІТЕРАТУРА 1. Національна доктрина розвитку освіти. // Дошкільне виховання. – 2002. - №7. 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.:-1999, 70 с. 3. Інструктивно-методичний лист МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”. // Дошкільне виховання,2002. №10. 4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. – Л.: Світ, 1995. С. 293 5. Ансофф И. Стратегическое управление. – Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. С. 519. 6. Армстронг М. Основы менеджмента: Как стать лучшим руководителем. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 512. 7. Афанасьев Э. В. Эффективность информационного обеспечения управления. – М.: Экономика, 1997. С. 109. 8. Бех І. Д. Особтстісно зорієнтоване виховання: науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. С. 204. 9. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. – М.: АО “ИНФРА-М” – АОЗТ “Премьер”, 1995. С. 204. 10. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента./ Пер. с англ. Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С. 175. 11. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М.: ИНФРА-М, 1997. С. 344. 12. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі. // Дошкільне виховання, 2002. №11. 13. Буряк Л. Сучасне планування освітнього процесу в дошкільному закладі. Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква, КОІПОПК, №4 (42) 2004. С.51-55. 14. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: Экономика, 1995.С. 344. 15. Васильев Ю. П. Управление внутрифирменной информацией. – М.: Экономика, 1984. С. 231. 16. Віленський М. Здоровий стиль життя як соціально-психологічний феномен. /Дитячий садок. 2004. №8 (248). 17. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания/ Пер. с англ. – М.: Издательство “Фин-пресс”, 2002. С. 272.. 18. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник: - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. С. 296. 19. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ.екон. спец. вузів. – К.: “КОНДОР”, 2002. С. 654. 20. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 1989. С. 166. 21. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. С. 149. 22. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: “Дело”, 1991. С. 320 . 23. Герчикова И. Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1995. С. 480. 24. Глухов В. В. Менеджмент: учебник. – С-ПТ.: Спец. литература, 1999. С. 700. 25. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. – К.: 1995. С. 49. 26. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. С. 374. 27. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук.ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. С. 624. 28. Гроув Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент. Пер. с англ. – М.: Филин, 1996. С. 280. 29. Даниленко Л.І. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Логос, 2000. С. 6-12. 30. Даниленко Л.І. Теоретичні аспекти освітньої інноватики //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: Логос, 2001. С. 3-11. 31. Даниленко Л.І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою: Конспект лекції з курсу підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. С. 17. 32. Даниленко Л.І. Теоретичні основи управління 12-річною школою. //Директор школи. – 2004. №9. С. 127. 33. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. С. 192. 34. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования. Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999. С. 176. 35. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1996. С. 140. 36. Дмитренко Г. А., Шарапатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка персонала. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. С. 248. 37. Друкер П. Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Уч. пос.- М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. С. 398. 38. Дмитренко Г.А. Курс лекцій “Основы стратегического менеджмета» – С. 22.. 39. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. С. 272 . 40. Друкер П. Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. – М.: Технол. Шк. Бизнеса, 1994. С. 200. 41. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. С. 272. 42. Єльнікова Г.В. Теоретичні основи гнучкого управління. // Управління школою. – 2002. №9. 43. Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту управлінської діяльності. – К.: Вища школа, 1994. С. 220 . 44. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1997. С. 195. 45. Завадський Й. С. Менеджмент:Management. – У 3 т. – Т. 1. – 3-вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. С. 542. 46. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. – М.: Экономика, 2002. С. 413. 47. Інформаційно-методичний вісник: нормативно-правові матеріали з дошкільного виховання. Укл.: Чернуха К. М., Бондар О. А. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. С. 32. 48. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента.–Минск: БГЭУ, 1996. С. 284. 49. Калініна Л. М. Соціально-педагогічна інформація в управлінні закладом освіти // Вересень. – 2001. № 4 (18). С .83-88. 50. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджмента. // Директор школи. – 2001. №25-27. 51. Карамушка Л.М. Психологія управління. Учебний посібник – К.: Міленіум, 2003. С. 342 . 52. Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символи. – М.: Экономика, 1991. С. 239 . 53. Коломінський Н. Стиль керівництва в освіті: проблеми формування та вдосконалення. // Освіта і управління. – 1997. №4. 54. Коломінський Н. Науково-психологічні засади менеджменту освіти. // Освіта і управління.- 1998. №2. 55. Коломінський Н. Психологія педагогічного менеджменту: навч. посібник. – К.: МАУП, 1996. С. 176 . 56. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. С. 280 . 57. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. – М.: Прогресс, 1987. – 383 с. 58. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992. С. 743. 59. Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття. // Педагогіка і психологія, 2003. №1. 60. Кремень В.Г., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: Альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. – К.: Фірма “АРС-Україна”, 1996. С. 645. 61. Круглова Н. Ю., Круглов М. И. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Издательство РДЛ., 2003. С. 464 . 62. Крутій К. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС.Лтд”, 2001. С. 82 . 63. Крутій К. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. –Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. С. 48 . 64. Крутій К., Маковецька Н. В. Управління дошкільним закладом освіти: організація контролю та керівництва: - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. С. 100. 65. Кузьменко В. Педагогічний менеджмент у системі дошкільної освіти. // Дошкільне виховання. – 2002. №5. 66. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”. 2003. С. 416. 67. Курбатов В. И. Стратегия делового успеха. Учебное пособие для студентов вузов. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”. 1995. С. 416. 68. Курочкин А.С. Организация управления предприятием: учебник. – К.: МАУП, 1996. С. 132. 69. Куценко В. І., Удовиченко В. П., Остафійчук Я. В. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики): Монографія. / За ред. В. Г. Куценко. – К., “Заповіт”. 2003. С. 228. 70. Леонтьев А.М. Деятельность, Сознание. Личность. М.: Политиздат. 1975. С. 304. 71. Логіка науково-педагогічного дослідження. Методичні рекомендації. В.О. Тимчишин, Л.П.Тимчишин, В.А.Поліщук. – Тернопіль:ТДПУ. 1994. С. 40. 72. Люкшинов А. Н. Статегический менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000. С. 375. 73. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. – М.: Республика. 1992. Т.1. 74. Маслов В., Шаркунова В. Принципи менеджменту в установах освіти. // Освіта і управління. – 1997. №11. 75. Менеджмент організацій: Підручник /За заг. Ред. Федулової Л. І.: - К.: Либідь. 2003. С. 448. 76. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. (общ. ред. и вступ. Ст. Л.И.Евенко). – М.: Дело. 1997. С.704. 77. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. С. 227. 78. Науково-дослідна робота в закладах освіти: Методичний посібник. Ю.О. Туранов, В.І.Уруських. – Тернопіль: АСТОН, 2001. С. 143. 79. Немцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК”ЕксОб”. 2001. С. 392 . 80. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. К.: “Експрес-Поліграф”. 2002. С. 560. 81. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегический менеджмент. – К.: ТОВ “УВПК” ЕксОб”. 2001. С. 506. 82. Ноздрева Р.Б., Цыгипко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика. 1991. С. 304. 83. Освітній менеджмент: Навчальний посібник за ред. Л.Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ. 2003. С. 400. 84. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Кондор». 2003. С. 556. 85. Павлютенков Є. М., Крижко В. В. Менеджмент в освіті: навч.-метод. посібник. – К.: 1998. С. 192. 86. Паккард Х. Завоевание пространства: Как это делается у нас в “Хьюлетт- Паккард”: Пер. с англ.–С-Пб.: Азбука-Терра,1997. С. 208. 87. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. Випуск 5/ Ред. кол.: Л. І. Даниленко (гол. Ред) та ін. – К.: Логос. 2001. С. 170. 88. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. (под ред. и с предисл. В.Д.Щетинина). – М.: Международные отношения. 1993. С. 896. 89. Поршнева А.Г., Румянцева З. П., Саломатин Н. А. Управление организацией: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 1998. С. 669. 90. Рапопорт Б. Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. – М.: Экономика. 1988. С. 187. 91. Рудінська О. В., Яроміч С. А., Молоткова І. О. Менеджмент. Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Ельга Ніка-Центр. 2002. С. 335. 92. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1998. С. 340. 93. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. 1998. С. 669. 94. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник у двох частинах. Ч. 1. Абетка менеджера освіти/ О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. – Харьків, Веста: Видавництво “Ранок”. 2003. С. 160. 95. Уткин Э. А. Управление компанией. – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем” изд-во ЭКМОС. 1997. С. 304. 96. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с. 97. Форд Генри. Моя жизнь, мои достижения /Пер. с англ. – К.: “Грайлики”. 1993. С. 204. 98. Хміль Ф.І. Менеджмент: підручник. – К.: Вища школа. 1995. С. 340. 99. Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія. – Львів. 1996. С. 206. 100. Шегда А. В. Основы менеджмента. – К.: Знання. 1998. С. 512. 101. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. – М.: Изд-во “Бизнес-школа”Интел-синтез”. 1996. С. 300. 102. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ. 1999. С.14,15,17,27. 103. Шершньова З. Є., Оборська С. В. , Ратушний Ю. М. Стратегічне управління: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ. 2001. С. 25-26. 104. Щекин Г. В. Планирование и организация работы с персоналом: Учеб. пособие. – К.: МЗУУП. 1993. С. 92. 105. Щербатюк Н. О., Михайєвська О.М. Блочне планування навчально-виховної роботи в ДНЗ. //БВДС. 2001. №18,19,20. 106. Щокін Г. В. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. посібник. – К.: МАУП. 1998. С. 256. 107. Якокка Ли. Карьера менеджера: Nonfiction (Деловой бестселлер)/ Пер. с англ. Р. И. Столпер. – Минск.: “Парадокс”. 1996. С. 432. Додатки

додаток А

концепція

санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я

№4 № “Марите” на 2004-2010 рр.

Кожна дитина дошкільного віку в

Славутичі має право та повинні

мати можливості здобути

дошкільному навчальному закладі

реабілітації та зміцнення здоров`я

Основна мета: Створення науково-освітньої, реабілітаційно-лікувальної інституції “Дошкільний навчальний заклад реабілітації здоров`я”, як центр зміцнення здоров`я дошкільнят в умовах громадянської, гуманістичної, особистісно зорієнтованої освіти.

Структуру закладу:

Базовий рівеень

Дошкільне виховання та навчання (2-6 років)

Навчальний рівень

Шкільне навчання і виховання (6-7 років)

Методичні служби · Еколого-валеологічного виховання · Громадянського виховання · Логіко-математичного виховання · Естетичного виховання · Базового та навчального рівня навчання Основна мета експерименту: розробка моделі санаторного дошкільного навчально- виховного закладу реабілітації здоров`я №4 як науково-освітньої, реабілітаційно-лікувальної інституції для дітей від 2 до 7 років, що сприяла б збереженню та зміцненню здоров`я, встановлювала та заохочувала партнерство адміністрації закладу, медичного персоналу, вихователів та громадськості, які у відповідному соціальному та фізичному середовищі комплексним підходом вирішують проблеми стану здоров`я дітей дошкільного віку; інституції, що входить до загальної системи реабілітації здоров`я громадян, які постраждали в наслідку аварії на ЧАЕС. Освітньо-виховної ідеал санаторного ДНЗ реабілітації здоров`я дітей №4 “Марите” – здорова, гармонійно розвинута дитина. Основні завдання експерименту: досліди: · як середовище санаторного ДНЗ забезпечує та підтримує здоров`я дітей дошкільного віку; · яким чином це середовище сприяє формуванню здорового способу життя; · які правила, засади, умови закладу належить змінити, аби створити соціальне та фізичне середовище, яке б найкраще сприяло зміцненню фізичного, соціального та духовного здоров`я (зміна структури врядування, внутрішніх і зовнішніх і зовнішніх зв`язків, стилю виховання та навчання, змісту і методів, що використовуються для встановлення активної активної взаємодії із соціальним середовищем).
№ з/пзмісттермін виконанняочікувані результати

І. Діагностично-концептуальний етап

1.Розробка концепції “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.2004 р.

Інтегрування навичок здорового способу життя в навчально-виховному процесі.

Ціннісна єдність адміністративного педагогічного та медичного колективу ДНЗ в інноваційному освітньому процесі.

Збагачення досвіду учасників експерименту з впровадження реабілітаційних заходів в систему навчально-виховного процесу, а саме: комбінованих занять, інноваційних педагогічних технологій і методів навчання та виховання дошкільнят, розвивальної взаємодії між колективом закладу та вихованцями

2.Розробка методологічної моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.
3.Комплексне обстеження та вивчення соціально-психологічного клімату в дитячому та педагогічному колективах.
4.Розробка модульно-розвивальної системи організації навчально-виховного процесу в комплексі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я"”
5.Комплексне медичне обстеження вихованців закладу.
№ з/пзмісттермін виконання

очікувані результати

Моніторинг стану соматичного, фізичного, психічного і духовного здоров`я дітей дошкільного віку.

Створення проекту моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

6.Психодіагностика інтелектуального та психологічного розвитку дітей.
7.Розробка нормативно-правових документів на поточний рік і затвердження їх у відповідних державних установах.
8.Консультативно-оздоровча робота серед батьків.
9.Педагоічні ради, теоретичний і практичний семінари інші форми методичної діяльності для вихователів з питань еколого-валеологічної освіти.
10.Забезпечення фінансування досліджень за програмою педагогічного експерименту з розробки моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.
11.Науково-теоретичне освоєння навчального предмета “Валеологічна абетка”

ІІ. Організаційно-прогнозуючий етап

1.Аналіз наявних і створення необхідних умов (кадрових, організаційних, матеріально-технічних, фінансових) для реалізації експерименту.2004-2006 рр.

Створення відповідного середовища ДНЗ (соціального та фізичного), яке дозволяє підтримувати, зміцнювати і контролювати здоров`я вихованців; системи життєдіяльності закладу на підгрунті всебічного вивчення реабілітаційних технологій, науково-практичних розробок, впровадження елементів філософії Wellness.

Психічний і психомоторний саморозвиток дошкільників, базове розуміння здорового способу життя, моделювання дошкільникам разом з персоналом “Марите” своєї діяльності для зміцнення здоров`я.

Інтеграція предметів “Валеологічна абетка” та “Фізичне виховання виховання”.

Конструювання методологічної моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

2.Діагностика стану фізичного, психічного й духовного здоров`я дітей.
3.Вивчення соціально-економічних можливостей ДНЗ; створення соціального паспорту мікрорайону “Марите”.
4.Розробка тесту-анкети, діагностичної карти для вивчення екологічних і санітарно-гігієнічних умов “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.
5.Розробка нового статусу як закладу реабілітаційної спрямованості.
6.Розробка моделі “санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”
7.Науково-теоретична розробка критеріїв і показників, впровадження принципів і положень методологічної моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.
8.Освоєння програми оцінювання якості роботи медичного та педагогічного персоналу за рахунок впровадження коефіцієнту оздоровлення дітей та кваліметричних показників якості роботи. Вивчення результативності (корекція та прогнозування).
9.Вироблення цілісної єдності медичного та педагогічного колективів ДНЗ в реабілітаційному процесі.
№ з/пзмісттермін виконанняочікувані результати
10.Формування наукового прогнозу щодо перспектив розвитку модульно-розвивального процесу в контексті “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.
11.Моніторинг психолого-педагогічної взаємодії ДНЗ та батьківської громадськості.
12.Психолого-педагогічна діагностика і проектування рівнів фізичного, психічного, інтелектуального розвитку дітей.
13.Практичне опрацювання основних принципів викладання валеологічних знань для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

ІІІ. Формуючий етап

1.Формування науково-освітнього, реабілітаційно-лікувального простору дошкільнят засобами навчальних занять і системою виховання та оздоровчою роботою.
2.Формування особистісної самореалізації, стимулювання творчої активності, повноцінний розвиток індивідуальних рис характеру, зорієнтованих на зміцнення здоров`я.
3.Формування методологічної і психологічної культури вихователя.
4.Дослідження рівня валеологічної освіти вихователів, їх творчого потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту.
5.Місія санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я №4 “Марите” – “Найкращі реабілітаційні послуги під час виховання та навчання Вашого малюка”
6.Експериментальний та практичний вибір і впровадження методів, прийомів викладання валеології, її інтеграція в навчально-виховний процес.
7.Відпрацювання комплексної програми засобів оздоровлення.
8.Апробація моделі санаторного дошкільного навчально-виховного закладу реабілітації здоров`я №4 “Марите”.

IV. Узагальнюючий етап

1.Кількісний і якісний аналіз результатів експерименту.2008-2010 рр

Розроблена та апробована модель забезпечує підготовку випускника ДНЗ, який має базові навички здорового способу життя; підтримує та здійснює власне здоров`я засобами оздоровчо-фізкультурної діяльності; дбає про повноцінний фізичний розвиток, зміцнення здоров`я, гармонію тіла й духу, людини й природи; має сформоване почуття відповідальності за природу як осонову життя на Землі;

має власну національну гідність, гордість за свою країну, любить рідну землю, свій народ; має гарну мову, володіє навичками складання складних речень, обізнаний з англійською мовою, вміє використовувати вільний час з метою гармонійного саморозвитку; оволодів знаннями і навичками в галузі мистецтва, усної народної творчості, гри, валеології та фізичної культури; має сформовані навички користування комп`ютером.

2.Зіставлення результатів експерименту з версіями традиційного виховання та навчання, позитивний і негативний прогнози експерименту.
3.Створення науково-практичної моделі санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я ДНЗ №4 “Марите”.
4.Системна оцінка результатів рівнів інтелектуального, фізичного, психічного розвитку дошкільнят, перспектив духовного самовдосконалення, самореалізації, самоствердження особистості.
5.Зіставлення науково-теоретичної розробки критеріїв, показників запровадження моделі санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я ДНЗ №4 “Марите” з результатами експерименту. Системне оцінювання (якісне та кількісне), очікування результатів експерименту.
6.Оформлення й описання проходження та результатів експерименту.
Додаток Б Модель диференційного підходу до оцінювання якості педагога Диплом: Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 BANKS OF РЕФЕРАТ